Background Repeat

Apr 06
2009
Syntaks: background-repeat: <value>
Możliwe wartości: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat
Wartość początkowa: repeat
Zastosowanie: Wszystkie elementy
Dziedziczenie: Nie

Właściwość background-repeat pozwala na sprecyzowanie jak obraz tła danego elementu powinien się powtarzać. Wartość repeat-x będzie powtarzać obraz horyzontalnie. Wartość repeat-y powtarza obraz pionowo.

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

BODY { background: white url(candybar.gif);

background-repeat: repeat-x }

Szybkie menu

Background Image

Apr 06
2009
Syntaks: background-image: <value>
Możliwe wartości: <url> | none
Wartość początkowa: none
Zastosowanie: Wszystkie elementy
Dziedziczenie: Nie

Właściwość background-image pozwala na sprecyzowanie obrazłu tła danego elementu.

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

BODY { background-image: url(/images/foo.gif) }
P { background-image: url(/images/bg.png) }

Kiedy określa się obraz tła, dobrze jest również sprecyzować kolor tła dla użytkowników, których przeglądarki sa ustanione na blokowanie obrazów.

Szybkie menu

Background Color

Apr 06
2009
Syntaks: background-color: <value>
Możliwe wartości: <color> | transparent
Wartość początkowa: transparent
Zastosowanie: Wszystkie elementy
Dziedziczenie: Nie

 

Właściwość background-color pozwala na sprecyzowanie koloru tła danego elementu.

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

BODY { background-color: white }

H1 { background-color: #000080 }

Szybkie menu

Visit Our Friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...

Pages List

General info about this blog...