Background Image

Syntaks: background-image: <value>
Możliwe wartości: <url> | none
Wartość początkowa: none
Zastosowanie: Wszystkie elementy
Dziedziczenie: Nie

Właściwość background-image pozwala na sprecyzowanie obrazłu tła danego elementu.

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

BODY { background-image: url(/images/foo.gif) }
P { background-image: url(/images/bg.png) }

Kiedy określa się obraz tła, dobrze jest również sprecyzować kolor tła dla użytkowników, których przeglądarki sa ustanione na blokowanie obrazów.

Szybkie menu