Color

Syntaks: color: <color>
Wartość początkowa: Określana przez przęglądarkę
Zastosowanie: Wszystkie elementy
Dziedziczenie: Tak

Właściwość color pozwala na sprecyzowanie koloru elementu.

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

H1 { color: blue }

H2 { color: #000080 }

H3 { color: #0c0 }

Aby uniknąć konfliktu z arkuszem stylów użytkownika należy zawsze określać kolor razem z tłem.

Szybkie menu