Color

Syntaks:color: <color>
Wartość początkowa:Określana przez przęglądarkę
Zastosowanie:Wszystkie elementy
Dziedziczenie:Tak

Właściwość color pozwala na sprecyzowanie koloru elementu.

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

H1 { color: blue }

H2 { color: #000080 }

H3 { color: #0c0 }

Aby uniknąć konfliktu z arkuszem stylów użytkownika należy zawsze określać kolor razem z tłem.