CSS To Seperacja Treści I Stylów

Najważniejszym elementem CSS jest idea odłączenia projektu strony od jej treści. Każda witryna internetowa zawiera dwa główne elementy:

  • treść: artykuły, zdjęcia, filmy, teksty, itp.
  • projekt: kolory, wielkości czcionek, rodzaje czcionek, układ strony, itp.

W przeszłości, tz. w czasach “przed CSS” , treści i projekt strony były ze sobą ściśle powiązane. Wyglądało to w następujący sposób:

<font size="3">Witam na mojej stronie</font>

Zastosowanie znacznika <font> określiło w powyższym przykładzie wielkość czcionki. Kod ten znajdował się w oryginalnym dokumencie HTML, a więc był powiązany z treścią strony w pewnym stropniu nierozerwalnie. Jeśli właściciel witryny chciał zmienić wygląd strony, musiał wchodzic w kod poszczególnych stron HTML i redagować wszystkie znaczniki. Było to bardzo uciążliwe, szczególnie w przypadku dużych witryn. Po wprowadzeniu stadardów CSS, właściciel witryny mógł oddzielić właściwości znaczników definiując je w oddzielnym pliku CSS. Plik ten zawiera jedynie deklaracje określające właściowści poszczególnych znaczników lub klasy i id’s, które ustalają reguły dla wszystkich elementów, do których przypiszemy daną klasę. Plik CSS jest podłączony do oryginalnego dokumentu w sekcji <head>. Pozwoliło to na tworzenie treści, która jest kompletnie niezależna od wyglądu, który można definiować jak chcemy, kiedy chcemy, tylko w w pliku css.

Na przykład:W dokumencie HTML:


<h1>Witaj na mojej stronie</h1>

W pliku CSS:

h1 { font-size: 2em; }

Inny przykład:

<table>
<tr><td><a href=””>link do jakiejś strony</a></td></tr>
<tr><td><a href=””>link do jakiejś strony</a></td></tr>
…
</table>

Wielu ludzi budowało w ten sposób menu na stronie. Jeśli popatrzy się na definicję znacznika <table>, zobaczymy, że należy go używać jedynie do danch numerycznych a nie wyglądu strony. Oczywiście łatwo było zdefiniować kolor dla tabeli, jej granice, itp. ale to jest zadanie pliku CSS. Ten sam efekt można uzyskać używając znacznika <ul>, którego odpowiednio definiujemy w pliku CSS.

Na przykład:

W dokumencie HTML:

<ul>
<li><a href=””>link do jakiejś strony</a></li>
<li><a href=””>link do jakiejś strony</a></li>
…
</ul>

W pliku CSS:

li {
border: 1px solid;
}

Stosowanie CSS jest nalepszym rozwiązanie prz projektowaniu stron. W przypadku potężnych witrym, można zmieniać ich wygląd w przeciągu paru minuyt lub sekund. Nie było to możliwe w przeszłości, dlatego CSS jest jedynym rozwiązaniem, którego należy używać.