Font family

Syntaks: font-family: [[<family-name> | <generic-family>],]* [<family-name> | <generic-family>]
Możliwe wartości : <family-name>

  • każda rodzina czcionek

<generic-family>

  • serif (np.:Times)
  • sans-serif (np: Arial or Helvetica)
  • cursive (np.: Zapf-Chancery)
  • fantasy (np.:Western)
  • monospace (np.: Courier)
Początkowa wartość: Określa przeglądarka
Zastosowanie: wszystkie elementy
Dziedziczność: tak

Typowa deklaracja font-family wyglada następująco:

P { font-family: “New Century Schoolbook”, Times, serif }

Szybkie menu