Font size

Syntaks: font-size: <absolute-size> | <relative-size> | <length> | <percentage>
Możliwe wartości:
  • <absolute-size>
    • xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large
  • <relative-size>
    • larger | smaller
  • <length>
  • <percentage> (in relation to parent element)

Wartość początkowa: medium
Zastosowanie: Wszystkie elementy
Dziedziczenie: Tak

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

H1 { font-size: large }
P { font-size: 12pt }
LI { font-size: 90% }
STRONG { font-size: larger }

Szybkie menu