Font Size

Syntaks:font-size: <absolute-size> | <relative-size> | <length> | <percentage>
Możliwe wartości:<absolute-size>xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large<relative-size>larger | smaller<length><percentage> (in relation to parent element)
Wartość początkowa:medium
Zastosowanie:Wszystkie elementy
Dziedziczenie:Tak

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

H1 { font-size: large }
P { font-size: 12pt }
LI { font-size: 90% }
STRONG { font-size: larger }