Font Style

Syntaks:font-style: <value>
Możliwe wartości:normal | italic | oblique
Wartość początkowa:normal
Zastosowanie:Wszystkie elementy
Dziedziczenie:Tak

Właściwość font-style definiuje czy czcionka ma być wyświetlana jako: normalitalic lub oblique.

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

H1 { font-style: oblique }
P { font-style: normal }