Font Weight

Syntaks:font-weight: <value>
Możliwe wartości:normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
Wartość początkowa:normal
Zastosowanie:Wszystkie elementy
Dziedziczenie:Tak

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

H1 { font-weight: 800 }
P { font-weight: normal }
H1 { font-weight: 800 }
P { font-weight: normal