Font

Syntaks:font: <value>
Możliwe wartości:[ <font-style> || <font-variant> || <font-weight> ] <font-size> [ / <line-height> ] <font-family>
Wartość początkowa:brak definicji
Zastosowanie:wszystkie elementy
Dziedziczenie:tak

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

P { font: italic bold 12pt/14pt Times, serif }