Menu poziome bez dekoracji

Aby usunąć dekoracje tekstu w odnośniku należy zastosować “text-decoration

Oto przykładowe menu listy “UL” przeksztalcone na listę poziomą

Usuwamy dekorację tekstu używając następującego kodu:

Kod CSS

#navicontainer ul

{

margin: 0;

padding: 0;

list-style-type: none;

}

#navicontainer ul li { display: inline; padding-left:2;}

#navicontainer ul li a { text-decoration: none; }

Kod HTML

<div id=”navicontainer”>

<ul>

<li><a href=”#”>Link 1</a></li>

<li><a href=”#”>Link 2</a></li>

<li><a href=”#”>Link 3</a></li>

<li><a href=”#”>Link 4</a></li>

<li><a href=”#”>Link 5</a></li>

</ul>

</div>

Powyższy kod daje w rezultacie taki wynik:

Leave a Reply