Menu Poziome Bez Dekoracji

Aby usunąć dekoracje tekstu w odnośniku należy zastosować “text-decoration

Oto przykładowe menu listy “UL” przeksztalcone na listę poziomą

Usuwamy dekorację tekstu używając następującego kodu:

Kod CSS

#navicontainer ul
{
margin: 0;
padding: 0;
list-style-type: none;
}
#navicontainer ul li { display: inline; padding-left:2;}
#navicontainer ul li a { text-decoration: none; }

Kod HTML

<div id=”navicontainer”>
<ul>
<li><a href=”#”>Link 1</a></li>
<li><a href=”#”>Link 2</a></li>
<li><a href=”#”>Link 3</a></li>
<li><a href=”#”>Link 4</a></li>
<li><a href=”#”>Link 5</a></li>
</ul>
</div>

Powyższy kod daje w rezultacie taki wynik: