Szablon HTML I CSS

Połaczączmy dokument HTML i plik CSS.

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN”>
<html lang=”en”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO-8859-1″>
<title>Moja pierwsza strona</title>
<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css”>
</head>
<body>
<div id=”header”>
<h1>Nagłówek</h1>
</div>
<div id=”navigation”>
<h2>Nawigacja</h2>
<ul>
<li><a href=”first.html”>link</a></li>
<li><a href=”second.html”>link</a></li>
<li><a href=”third.html”>link</a></li>
</ul>
</div>
<div id=”content”>
<h2>Treśćt</h2>
<p>treść stronye</p>
</div>
<div id=”footer”>
<p>Autor: BLA BLA</p>
</div>
</body>
</html>

Kod pliku css o nazwie style.css

.body {
background-color: Green;
}
div {
border: 3px solid Black;
padding: 7px;
width: 600px;
}
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
margin: 0;
}
#navigation {
float: left;
width: 150px;
}
#content {
float: left;
width: 430px;
}
#footer {
clear: both;
}

Ustaliliśmy w nim tło dokumentu dla wszystkich elementów.

Ustaliliśmy również podstawowe style dla konkretnych sekcji <div>.

Aby połączyć ze sobą dwa pliki, w dokumencie HTML w sekcji nagłówka wstawiamy nastepujący kod:

<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">